Åpen søknad (ingen søknadsfrist)

Tegnerforbundet er en fagorganisasjon for profesjonelle tegnere innenfor det frie tegnefeltet (billedkunst) og illustrasjon. Medlemskap i Tegnerforbundet innebærer automatisk medlemskap i Norske Billedkunstnere (NBK), hvor Tegnerforbundet inngår som en av de seks landsdekkende grunnorganisasjonene.

Tegnerforbundet tar i mot søknader om medlemskap gjennom hele året. Søknader blir behandlet ved førstkommende styremøte. Det avholdes fire til fem styremøter per år. Alle søkere vil få svar på søknaden sin.

I opptak som medlem er det kunstnerisk kvalitet som teller mest, men utdanning og faglig aktivitet, enten det er utstillinger eller utgivelser/ publikasjoner vil også være av betydning. Alle søkere blir fagfellevurdert av styret i Tegnerforbundet som er Kunstnerisk Råd, på bakgrunn av portfolio, CV, motivasjon for søknaden og en kort beskrivelse av kunstnerskapet. Les mer om generelle opptakskriterier på NBKs nettside.

Kontingent for Tegnerforbundet er kr 700. Tegnerforbundets medlemskontingent for pensjonister over 67 år er kr 350. Ordinær medlemskontingent for Norske Billedkunstnere er 1 700 kroner. Det er 50 prosent rabatt for pensjonister over 67 år, og for nye medlemmer som er under 35 år, eller er i de to første årene etter endt utdanning.

Totalbeløpet for medlemskap blir innkrevet av NBK én gang i året.

Medlemskap